Συνεδρίαση Μ.Ε, Δημοσίων Έργων και Κατασκευών

1η Συνεδρίαση Μ.Ε, Δημοσίων Έργων και Κατασκευών περιόδου 2017-2019

Agenda

Εκλογή Επιμελητή και Αναπληρωτή Επιμελητή
Συζήτηση για τον προγραμματισμό ενεργειών της Μόνιμης Επιτροπής

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση