Αίτηση Συμμετοχής στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Τελευταια Νεα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

22 Νοεμβρίου 2021

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με [περισσότερα]

Πρόσκληση ΑΝΚΟ

Πρόσκληση ΑΝΚΟ

24 Σεπτεμβρίου 2021

Πραγματογνωμοσυνες