Τελευταια Νεα

Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Ανακοινώσεις

Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

19 Ιανουαρίου 2021

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι μετά την θεώρηση και την υπ. αριθ. 5010/15-01-2021 (ΑΔΑ 6ΡΣΦΟΡ1Γ-ΡΥ3) [περισσότερα]