image_pdfimage_print

Οι Ομάδες Εργασίας δημιουργούνται μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με σκοπό να μελετήσουν ειδικά ζητήματα αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε. και επιβλέπονται από τις αντίστοιχες Μόνιμες Επιτροπές ή Επιστημονικές Επιτροπές του Τμήματος.

Όταν παρίσταται ανάγκη συγκροτούνται έκτακτες Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας για εξέταση ειδικών θεμάτων για την εκτέλεση συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού έργου. Στις Ομάδες Εργασίας εκτός από τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος μπορούν να συμμετέχουν και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του ΤΕΕ. Η σύσταση των έκτακτων επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας, γίνεται με αιτιολογημένες αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των μονίμων και έκτακτων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια Όργανα του ΤΕΕ, που αποφασίζουν για την δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων τους, όταν κριθεί ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση.