image_pdfimage_print

Όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στη συνεδρίαση της 10/2/1990

 

Άρθρο 1

Σύσταση

 1. Με απόφαση της Αντιπροσωπείας ή της Α του Π.Τ. συγκροτούνται μόνιμες επιτροπές με το γενικό τίτλο «Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ» για τη μελέτη ή εξέταση ειδικών τεχνικών, οικονομικών, επαγελματικών και γενικά θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΤΕΕ, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεως των περί των περί ΤΕΕ κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84.
 2. Με την ίδια απόφαση της η Αντιπροσωπεία ή η Α. του Π.Τ. καθορίζει το πλήθος των επιτροπών, την αρμοδιότητα και το πλήθος των μελών της κάθε μιας.
 3. Τα μέλη των μονίμων επιτροπών ορίζοντα, ανακαλούνται και αντικαθίστανται με απόφαση της Δ.Ε. ή της Δ.Ε. του Π.Τ. Η επιλογή γίνεται μεταξύ των μελών της Ε.Ε.Ε, της Α. και του ΤΕΕ γενικώς, τα οποία έχουν επιστημονική ή επαγγελματική σχέση με το αντικείμενο της επιτροπής, σε τρόπο ώστε σε κάθε Επιτροπή να εκπροσωπείται κατά το δυνατόν ολόκληρο το φάσμα των σχετικών με το θέμα αποφάσεων.
 4. Αν η φύση του Έργου επιτροπής συνεπάγεται σημαντική απασχόληση μπορεί να προβλέπεται αυξημένη αποζημίωση για τον Επιμελητή ή τον Αναπληρωτή του, όταν ο τελευταίος ασκεί τα καθήκοντα με απόφαση του Δ.Ε. του ΤΕΕ ή του Π.Τ. μετά και από πρόταση της επιτροπής

Άρθρο 2

Συγκρότηση

 1. Με πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΕ ή του περιφεριακού τμήματος, οι μόνιμες επιτροπές συνλερχονται και εκλέγουν Επιμελητή και Αναπληρωτή εκ των μελών τους.
 2. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση και μέχρι την εκλογή επιμελητή, προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος από κτήση διπλώματος. Μετέπειτα προεδρεύει ο επιμελητής.
 3. Επιμελητής και αναπληρωτής του εκλέγονται με ξεχωριστές μυστικές ψηφοφορίες όποιοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Αν τούτο δεν επιτευχθεί, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους δύο πρώτους.

Άρθρο 3

Λειτουργία

 1. Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 2 φορές το μήνα σε μέρες, ώρα και τόπο που η ίδια καθορίζει και έκτακτα εάν συγκληθεί από τον επιμελητή, τον Πρόεδρο ή τη Δ.Ε. του ΤΕΕ ή του Π.Τ.
 2. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τα μέλη της του ΤΕΕ ή του Π.Τ. και να εκφράζουν τις απόψεις τους και το Προεδρείο της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.
 3. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων.
 4. Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
 5. Ο επιμελητής επιμελείται των πρακτικών συνεδριάσεων, στα οποία αναγράφονται οι ημερομηνίες αυτών, οι παρόντες, τα θέματα και οι επ’ αυτών γραπτές απόψεις των μελών καθώς και οι τελικές επ’ αυτών προτάσεις της επιτροπής προς τη Δ.Ε. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης επικυρώνονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.
 6. Στο έργο της η επιτροπή υποστηρίζεται από υπάλληλο του ΤΕΕ ο οποίος ορίζεται από την Δ.Ε. ως γραμματέας της Επιτροπής. Μπορεί επίσης να υποστηρίζεται από Διπ. Μηχανικό οριζόμενο από την Δ.Ε.

 

Άρθρο 4

 1. Οι μόνιμες επιτροπές είναι όργανα του ΤΕΕ με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και τη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της.
 2. Όλες οι απόψεις που καταχωρούνται στα πρακτικά σχετικά με ένα θέμα, πρέπει να τίθενται υπόψη των αρμοδίων οργάνων του ΤΕΕ.
 3. Υπεύθυνος για την έκφραση των απόψεων της επιτροπής στα αρμόδια όργανα είναι ο μελετητής της ή άλλο μέλος που η επιτροπή ορίζει.

 

Άρθρο 5

 1. Η Δ.Ε. αυτοβούλως, ή έπειτα από πρόταση της επιτροπής, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση μέλους που αδικαιολόγητα απουσιάζει επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της επιτροπής.
 2. Σε κάθε περίπτωση κατά την αντικατάσταση μέλους ή μελών λαμβάνοντα υπόψη τα αναφερόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 1.
 3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραίτησης του Επιμελητή και του Αναπληρωτή του από τα καθήκοντα τους, επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες του άρθρου 2 με μέριμνα του αρχαιότερου μέλους.

 

Αρθρο 6

Ενημέρωση Διοικούσας Επιτροπής – Αντιπροσωπείας

 1. Η Μ.Ε. με ευθύνη του επιμελητή της υποβάλλει ανά 6μηνο συνοπτική έκθεση πεπραγμένων προς τη Δ.Ε. Στην έκθεση αυτή μνημονεύεται τουλάχιστο η πορεία υλοποίησης του προγραμματισμού της, τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή, οι ανάγκες και τα προβλήματα που συνάντησε στη λειτουργία της, το πλήθος των συνεδριάσεων, οι παρουσίες των μελών της κ.λ.π.
 2. Η Α. ενημερώνεται για το έργο κάθε Μ.Ε. μια φορά το χρόνο μέσω της Δ.Ε

 

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Μ.Ε.

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του νόμου 1486/84, οι μόνιμες επιτροπές είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές.

 

Άρθρο 8

Θητεία Επιτροπής

 1. Η λειτουργία της επιτροπής αρχίζει από τη σύσταση της μέχρι την κατάργηση της από την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.

 

Άρθρο 9

Τροποποίηση Κανονισμού

 1. Ο κανονισμός Λειτουργίας των μονίμων επιτροπών, τροποποιείται με απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ . Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε με απόφαση της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που πάρθηκε στη συνεδρίαση της της 10.2.1990