image_pdfimage_print

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, με έδρα την Αθήνα. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και έχει περιφερειακή διάρθρωση. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το θεσμικό του πλαίσιο καθορίζεται από το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 1486/84. Σύμφωνα με αυτό, το Τ.Ε.Ε. έχει σκοπό την προαγωγή της Επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών του, της Τεχνικής και της Τεχνολογίας γενικότερα και επιπρόσθετα στοχεύει στην αξιοποίηση τους στην κατεύθυνση της αυτοδύναμης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και περιλαμβάνει το σύνολο της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του ρόλου του:

 • Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς ή κοινωνικούς φορείς οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο.
 • Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς ή κοινωνικούς φορείς οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο.
 • Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.
 • Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
 • Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας του, απλουστεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
 • Προωθεί και προστατεύει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, φροντίζει για την απασχόληση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μηχανικών, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.
 • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών, που ανέρχονται σε 500 περίπου το χρόνο, αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας όπως οικοδομικά, μηχανολογικά, διαφορές κράτους πολιτών κλπ. Από τα έσοδα των πραγματογνωμοσυνών το ένα τρίτο είναι, σύμφωνα με το νόμο, δικαιώματα του ΤΕΕ.

Η εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. είναι κατά νόμο αναγκαία προϋπόθεση για κάθε μηχανικό, προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα στη χώρα. Τα Μέλη του ΤΕΕ είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους και να βεβαιώνουν την ιδιότητα του Μέλους ΤΕΕ με αντίστοιχες βεβαιώσεις σε διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Περιλαμβάνει σήμερα (Δεκέμβριος 2011) περίπου 100.000 μέλη και διοικείται από 15μελές συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια με καθολική ψηφοφορία.

Η περιφερειακή διάρθρωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου περιλαμβάνει 17 Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία έχουν ιδρυθεί με κριτήριο τις γεωγραφικές συνθήκες, τη διοικητική διαίρεση και την κατανομή του τεχνικού δυναμικού της χώρας. Η Περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε., συμπληρώνεται με τη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν στους Νομούς που δεν  εδρεύει το Περιφερειακό Τμήμα του.

Τα Κεντρικά όργανα του Τ.Ε.Ε. είναι:

 • Η Διοικούσα Επιτροπή
 • Η Αντιπροσωπεία
 • Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
 • Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων

Τα Περιφερειακά όργανα του Τ.Ε.Ε. είναι:

 • Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
 • Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος
 • Οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Περιφερειακού Τμήματος

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) ιδρύθηκε το 1965 ως περιφερειακό τμήμα του κεντρικού ΤΕΕ. Έχει αρμοδιότητα στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Η έδρα του είναι η πόλη της Κοζάνης. Η δραστηριοποίησή του συμπληρώνεται με τη λειτουργία τριών Νομαρχιακών Επιτροπών, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν, από μία σε κάθε νομό, εκτός του νομού, όπου βρίσκεται η έδρα του. Μέλη του είναι όλοι οι διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (1954 εγγεγραμμένα μέλη, 1300 περίπου στο Ν. Κοζάνης και οι υπόλοιποι στα Γρεβενά, στη Φλώρινα και στην Καστοριά) που έχουν διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας στη Δυτική Μακεδονία. Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. αποτελεί την έκφραση του Τ.Ε.Ε. στη Δυτική Μακεδονία και στο πλαίσιο του ρόλου αυτού προσπαθεί:

 • να προστατεύσει, κατοχυρώσει και διευρύνει την παρουσία του στην τοπική κοινωνία, ενισχύοντας την αυτοτέλειά του και το ήδη κατοχυρωμένο ήθος του.
 • να προστατεύσει αποτελεσματικά, με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και να διευρύνει το ρόλο του μηχανικού στην παραγωγική διαδικασία.
 • να παρεμβαίνει στη λύση των προβλημάτων των συναδέλφων μηχανικών και να αγωνίζεται για την αντιμετώπιση της ανεργίας και υποαπασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων.
 • να διευρύνει το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος αποτρέποντας κατά το δυνατόν την υποβάθμιση και ερευνώντας την ουσία των προβλημάτων, να δίνει ουσιαστικές λύσεις σε αυτά.
 • να προβάλλει την επιδιωκόμενη ανάπτυξη σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας μέσα από τεκμηριωμένες προτάσεις, συμμετέχοντας σε κοινές διεπιστημονικές προτάσεις, συνεργαζόμενο με κάθε τοπικό φορέα.
 • Να έλθει πιο κοντά στο νέο μηχανικό και στα ειδικά του προβλήματα. Τις παραπάνω θέσεις του να τις προβάλλει προς τα έξω, τόσο μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου του «ΤΟ ΕΡΓΟΝ», όσο και δημοσιοποιώντας τις προτάσεις, τη δράση του και την αγωνία του, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία ενημερωμένου και ενεργού πολίτη.

Βασικά όργανα διοίκησης αποτελούν η Αντιπροσωπεία, η οποία εκλέγεται άμεσα από τα μέλη του και η Διοικούσα Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία. Παράλληλα, όργανα πειθαρχικού ελέγχου καθώς και συμβουλευτικές επιτροπές, υποστηρίζουν θεσμικά τη διοίκηση και λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Επιπλέον, η υποστήριξη των οργάνων Διοίκησης πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από τους 5 υπαλλήλους οι οποίοι στελεχώνουν τις υπηρεσίες του.

Η χρηματοδότηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ γίνεται από τις συνεισφορές των μελών αλλά και από τη συμμετοχή του σε δράσεις, αξιοποιώντας το ρόλο του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Η υλοποίηση των δράσεων γίνεται με συνεργασία των Οργάνων Διοίκησης, των υπαλλήλων του αλλά και με την υποστήριξη των Μόνιμων Επιτροπών. Οι Μόνιμες Επιτροπές στελεχώνονται μετά από πρόσκληση των Οργάνων Διοίκησης και καλύπτουν όλο το φάσμα των δράσεων που αφορούν τόσο τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ όσο και τη διαδραστική σχέση του με την τοπική κοινωνία. Σήμερα (στοιχεία 2017) είναι σε λειτουργία 5-6 Μ.Ε., στις οποίες συμμετέχουν περίπου 60-70 μηχανικοί. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ με 2000 περίπου μέλη-μηχανικούς κάθε ειδικότητας, διαθέτει το θεσμικό πλαίσιο αλλά κυρίως τους ανθρώπινους πόρους να υλοποιήσει ένα ευρύ φάσμα δράσεων τεχνολογικού και επιστημονικού χαρακτήρα.