Τελευταια Νεα

Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Δελτία Τύπου

Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων  ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 24/9

19 Αυγούστου 2019

Εκδόθηκε από το ΤΕΕ η 18408/1.8.2019 (ΑΔΑ: 94Θ346Ψ842-Μ3Β) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ [περισσότερα]