image_pdfimage_print

Δημοσιεύθηκε η κ.υ.α. για την κατάρτιση του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, του καθορισμού του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων αυτών και την πιστοποίησή τους.

Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β, Γ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.4342/2015, και στην παρ. 1 του άρθρου 17 του νόμου 4342/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν.4409/2016.

Σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας των μηχανικών για την κατάταξη τους στις τάξεις Β και Γ, θεσπίζεται ισοδύναμο καθεστώς επαγγελματικών προσόντων μέσω συστήματος συλλογής βαθμών. Οι βαθμοί δύναται να συλλεχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Β” απαιτούνται κατ” ελάχιστον 7 βαθμοί.

Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Γ, απαιτούνται κατ” ελάχιστον 9 βαθμοί.

Τα ανωτέρω επαγγελματικά προσόντα επικαιροποιουνται κατόπιν εισήγησης από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεις έργου της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος ελέγχονται από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για τους ασκούντες τους ενεργειακούς ελέγχους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να ασκήσουν την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα μας, αρμόδιο όργανο για την πιστοποίηση της άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 38/2010.

Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του ν.3919/2011, ήτοι:

α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011, προς τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ένταξη στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και η κατάταξη των Ενεργειακών Ελεγκτών στις αντίστοιχες τάξεις γίνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους, και, προκειμένου για τις Τάξεις Ενεργειακών Ελεγκτών Β” και Γ, ανάλογα με τους συλλεχθέντες βαθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. Η Αναγγελία πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο και με την υποβολή της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

αα) για την Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή Α’:
-i). Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
-ii). Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α” 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος), ότι δεν είναι υπάλληλος στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ενεργειακούς ελέγχους στους οποίους έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
iii). Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ” εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο TEE, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του TEE, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους. Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ που είναι Ενεργειακοί Επιθεωρητές αρκεί να δηλώσουν στην Αναγγελία τους, τον Αριθμό Μητρώου Ενεργειακού Επιθεωρητή με τον οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, ββ) για τις Τάξεις Ενεργειακού Ελεγκτή Β” και Γ: Τα δικαιολογητικά του παραπάνω εδαφίου αα) και όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα:
i) . Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου Β” ή Γ τάξης για κατηγορία μελετών 14.
ii) . Αντίγραφο βεβαίωσης ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων πιστοποίησης,
iii) . Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/11038/1999 ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους 1ης κατηγορίας ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους 2ης κατηγορίας ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους 3ης κατηγορίας,
β) Τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή στην αντίστοιχη τάξη.
γ) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της Αναγγελίας και της υποβολής όλων των προβλεπόμενων παραπάνω νόμιμων δικαιολογητικών,
δ) Στην περίπτωση που από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, εντός τριμήνου από την ημερομηνία Αναγγελίας, γνωστοποιώντας τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει τη δραστηριότητα Ενεργειακού Ελεγκτή. Άλλως, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα Ενεργειακού Ελεγκτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο.

Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στα Τμήματα Επιθεώρησης
Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των Ενεργειακών Ελεγκτών, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων και δηλώνουν τον αριθμό Μητρώου Ενεργειακού Ελεγκτή.
β) Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου.

Εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας απόφασης, οι υπόχρεες επιχειρήσεις καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα δήλωση διενέργειας ενεργειακού ελέγχου.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση