Εισηγήσεις σεμινάριου αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ στα πλαίσια του έργου RES H/C SPREAD

image_pdfimage_print

1. Το έργο RES H-C SPREAD, Μ. Ιατρίδης, Προϊστάμενος τμήματος Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ

2. Περιεκτική Αξιολόγηση στο πλαίσιο του άρθρου 14 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, Φ. Καραμάνη, Συνεργάτιδα τμήματος Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ

3. Χάρτες δυναμικού αξιοποίησης ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη, Α. Δημητρίου, ΑΝΚΟ

4. Περιφερειακό πλάνο θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ στηνπεριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Χ. Τουρκολιάς, Συνεργάτης τμήματος Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ

5. Η συμβολή και ο ρόλος της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας στην περιφερειακή ενεργειακή ανάπτυξη της Χώρας- Η περίπτωση της Δ.Μακεδονίας, K. Θεοφύλακτος, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ)

6. ΑΠΕ & Γεωθερμική ενέργεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Γ. Φαλέκας, Αντιδήμαρχος ενέργειας και φυσικών πόρων, Δήμος Αλεξανδρούπολης

7. Τηλεθέρμανση   Πτολεμαΐδας –  Σχεδιασμός Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας με καύσιμο Βιομάζα, Ν. Πετρίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης, Δ.Ε.ΤΗ.Π.

8. Η περίπτωση της παραγωγής ενέργειας με βιομάζα στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου, Κ. Κυριακόπουλος, Διευθυντής, Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.

9.  Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος: η εμπειρία από τηνΕυρώπη στη Δυτική Μακεδονίας, Γ. Φάλλας, Διευθυντής, Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, Ν. Ντάβος, Διαχειριστής, Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

10. Το Σύμφωνο των Δημάρχων ως πλαίσιο άσκησης ενεργειακήςπολιτικής. Η περίπτωση των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, N. Μαργαρίτης, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση