Συνεδρίαση Μ.Ε. Xωροταξίας και ΟΕ για ΣΒΑΚ και ΕΣΣΒΑΑ

Για διαβούλευση ΣΒΑΚ Δ. Κοζανης