Συνεδρίαση Μ.Ε. Επαγγελματικών – εργασιακών θεμάτων, κατάρτισης, Nέων Μηχανικών