Σύνταξη Ενεργειακής Μελέτης Κτιρίου Σύμφωνα με τον ΚΕνΑΚ

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Καστοριάς

«Σύνταξη Ενεργειακής Μελέτης Κτιρίου Σύμφωνα με τον ΚΕνΑΚ»

ΧΩΡΟΣ : Ξενοδοχείο “EsperosPalace”,

Περιοχή Φουντουκλή, Χλόη Καστοριάς, Πληροφορίες Ν.Ε. Καστοριάς: 2467023471

 

 

Ημερομηνία Ώρες Θεματολογία Εισηγήσεων Εισηγητής
Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 16.00 – 18.30 Εισαγωγή. Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία Δημήτρης Μπίκας, αρχιτέκτων μηχανικός,
καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
18.30 – 21.00 Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές αρχιτεκτονικής μελέτης Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτων μηχανικός,
αναπλ. καθηγήτρια Τμ. Πολιτικ. Μηχανικών Α.Π.Θ.
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 16.00 – 21.00 Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου Δημήτρης Αραβαντινός, πολιτικός μηχανικός,
αναπλ. καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου - - -
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 16.00 – 18.30 Λειτουργικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές κτιριακού κελύφους νέων και υφιστάμενων κτιρίων Θεόδωρος Θεοδοσίου, πολιτικός μηχανικός,
λέκτοράς Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
18.30 – 21.00 Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, πολιτικός μηχανικός, λέκτοράς Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 10.00 – 15.00 Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη σύνταξη ενεργειακής μελέτης. Υπολογισμοί. Δημήτρης Φείδαρος, μηχανολόγος μηχανικός,
επιστημονικός συνεργάτης Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 16.00 – 21.00 Λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕνΑΚ.
Παράδειγμα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
Κωνσταντίνος Λάσκος, πολιτικός μηχανικός,
υποψήφιος διδάκτωρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.