Σύνταξη Ενεργειακής Μελέτης Κτιρίου Σύμφωνα με τον ΚΕνΑΚ

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Κοζάνης

«Σύνταξη Ενεργειακής Μελέτης Κτιρίου Σύμφωνα με τον ΚΕνΑΚ»

ΧΩΡΟΣ : Αίθουσα Κοβενταρείου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων,

Πληροφορίες ΤΕΕ/ΤΔΜ: 2461028030

 

 

Ημερομηνία Ώρες Θεματολογία Εισηγήσεων Εισηγητής
 

 

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου

16.00 – 18.30 Εισαγωγή. Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία Δημήτρης Μπίκας, αρχιτέκτων μηχανικός,
καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
 

18.30 – 21.00

Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές αρχιτεκτονικής μελέτης Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτων μηχανικός,
αναπλ. καθηγήτρια Τμ. Πολιτικ. Μηχανικών Α.Π.Θ.
 

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου

 

16.00 – 21.00

Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου Δημήτρης Αραβαντινός, πολιτικός μηχανικός,
αναπλ. καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου - - -
 

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου

10.00 – 12.30  

Λειτουργικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές κτιριακού κελύφους νέων και υφιστάμενων κτιρίων

Θεόδωρος Θεοδοσίου, πολιτικός μηχανικός,
λέκτοράς Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
 

12.30 – 15.00

Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, πολιτικός μηχανικός, λέκτοράς Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
 

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου

 

10.00 – 15.00

Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη σύνταξη ενεργειακής μελέτης. Υπολογισμοί. Δημήτρης Φείδαρος, μηχανολόγος μηχανικός,
επιστημονικός συνεργάτης Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
 

Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου

 

16.00 – 21.00

Λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕνΑΚ.
Παράδειγμα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
Κωνσταντίνος Λάσκος, πολιτικός μηχανικός,
υποψήφιος διδάκτωρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.