Συνεδρίαση ΜΕ Περιβάλλοντος

1η Συνεδρίαση ΜΕ Περιβάλλοντος περιόδου 2017-2019

Agenda

- Εκλογή Επιμελητή και Αναπληρωτή Επιμελητή
- Συζήτηση για τον προγραμματισμό ενεργειών της Μόνιμης Επιτροπής

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση