Συνεδρίαση Μ.Ε. Πολιτισμού

1η συνεδρίαση Μ.Ε. Πολιτισμού περιόδου 2017-2019

Agenda:
- Εκλογή Επιμελητή και Αναπληρωτή Επιμελητή
- Προγραμματισμός θεμάτων ενασχόλησης Μόνιμης Επιτροπής

Επίσης θα γίνει συζήτηση για τη Βιομηχανική Κληρονομιά [το υλικο των παρουσιάσεων της ημερίδας στην Πτολεμαϊδα το Σάββατο 11.03.2017 είναι ήδη στο dropbox].

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση