Συνεδρίαση Μ.Ε. Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

1η Συνεδρίαση Μ.Ε. Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιοδου 2017-2019

Agenda

- Εκλογή Επιμελητή και Αναπληρωτή Επιμελητή
- Συζήτηση για τον προγραμματισμό ενεργειών της Μόνιμης Επιτροπής

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση