Συνεδρίαση Μ.Ε. Επαγγελματικών – εργασιακών θεμάτων, κατάρτισης, Nεων Μηχανικων

1η συνεδρίαση ΜΕ Επαγγελματικών – εργασιακών θεμάτων, κατάρτισης, Nεων Μηχανικων περιόδου 2017-2019

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:
1. ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση