Συνεδρίαση Μ.Ε Χωροταξικού Πολεοδομικού & Αστικού Σχεδιασμού

1η συνεδρίαση Μ.Ε Χωροταξικού Πολεοδομικού & Αστικού Σχεδιασμού περιόδου 2017-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:
1.ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
3. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ ΓΙΑ «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης»
http://energeiakozani.blogspot.gr/2017/03/blog-post_34.html

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση