Συνεδρίαση Μ.Ε. Χωροταξίας και Ο.Ε. ΓΠΣ Κοζάνης

Β1’ Φάση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση