Συνεδρίαση M.Ε. Αντισεισμικής,Πολιτικής Προστασίας & Οδικής Ασφάλειας