Συνεδρίαση Μ.Ε. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας

1η Συνεδρίαση Μ.Ε. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας περιοδου 2017-2019

Agenda

- Εκλογή Επιμελητή και Αναπληρωτή Επιμελητή
- Συζήτηση για τον προγραμματισμό ενεργειών της Μόνιμης Επιτροπής

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση