Συνεδρίαση Μ.Ε. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας

1η συνεδρίαση Μ.Ε. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας περιοδου 2017-2019

Agenda

- Εκλογή Επιμελητή και Αναπληρωτή Επιμελητή
- Συζήτηση για τον προγραμματισμό ενεργειών της Μόνιμης Επιτροπής

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση