Εσπερίδα «Τεχνική υποστήριξη σχετικά με την Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας»

Το έργο έχει ως στόχο την προώθηση και την ωρίμανση ένταξης  στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων  όλων των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, ως στρατηγική περιφερειακή επιλογή. Αντικείμενο του έργου  αποτελεί η  παροχή τεχνικής υποστήριξης  σε εκείνους τους Δήμους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία αλλά δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τους ανθρώπινους πόρους. Η εν λόγω ημερίδα  εντάσσεται στις δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Διοργάνωση: ΤΕΕ/ΤΔΜ, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση