Ενεργειακή αξιολόγηση συστημάτων θέρμανσης – καύση βιομάζας

Το Τ.Ε.Ε./τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχουν στην 4η γενική εμπορική έκθεση «Εορδαία 2012» (16-21 Μαΐου 2012)  με εισήγηση-ομιλία του μέλους τους, Δρ. Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Αφεντουλίδη Αριστείδη, με θέμα «Ενεργειακή αξιολόγηση συστημάτων θέρμανσης – καύση βιομάζας». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 και ώρα 20.00 στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης στην Πτολεμαΐδα (Τεχνικές Σχολές Πτολεμαΐδας, www.expoeordaia.gr).

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση