Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ από τoν κ. Στάμο Σωκράτη για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης

Ο κ. Στάμος Σωκράτης υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με πραγματοποίηση ελέγχου χρονολογίας κατασκευής τοιχείου κτίσματος στους Μαυραναίους Γρεβενών

 Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση