2η ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ

Θέμα: Εκλογή Γενικού Γραμματέα Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ