Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για τη Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Νέου Διοικητηρίου του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Νέου Διοικητηρίου του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) (καθαρή αξία  120.967,74 και  ΦΠΑ 24%  29.032,26), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί στην Κοζάνη – στις 22 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση