Απόφαση ΤΣΜΕΔΕ: Συμψηφισμός εισφορών Ειδικής Προσαύξησης 2016 μισθωτών

image_pdfimage_print

Με την απόφαση 1540/18-07-2016 της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ αποφασίστηκε για την διευθέτηση της επιστροφής της ειδικής προσαύξησης και της πρόσθετης ειδικής προσαύξησης για το διάστημα από 01/01/2016 έως και σήμερα να γίνει συμψηφισμός της εισφοράς από την υπηρεσία τους.
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Οδηγίες συμψηφισμού
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ

Θα πρέπει να δημιουργήσετε μία συμψηφιστική εγγραφή ανά περίοδο, με διάστημα από έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες και ποσόν, το ποσό της ειδικής προσαύξησης + το ποσό της πρόσθετης ειδικής προσαύξησης, της συγκεκριμένης περιόδου με κωδικό της κυρίας σύνταξης (ΚΣ)  ( κωδ. ΕΑΠ4033500 ).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΕΤΕ

Θα πρέπει να δημιουργήσετε μία συμψηφιστική εγγραφή  (είδος αποδοχών 07 )  ανά περίοδο με διάστημα από έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες της συγκεκριμένης περιόδου και τύπος εγγραφής 07.ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Το άθροισμα των ποσών των συμψηφιστικών εγγραφών δεν μπορεί να υπερβαίνει ή να ισούται με το τελικό ποσόν πληρωμής του αρχείου.

Αν προκύψει τέτοια περίπτωση μοιράζουμε τις συμψηφιστικές εγγραφές και σε άλλες περιόδους ( επόμενα αρχεία ).

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση