ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

image_pdfimage_print

Η ΤΕΝΑ Κατασκευαστική αναζητά Μηχανικό με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών:

Απαραίτητα Προσόντα:

·         Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής

·         Εμπειρία πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Έργων και Υπηρεσιών & COSMOONE - MARKETSITE

·         Γνώση σχετικής νομοθεσίας

·         Γνώσεις για έκδοση ενημερότητας / αναθεώρησης πτυχίου

·         Γνώσεις διαχείρισης συστημάτων ISO εταιρείας (9001:2015, 45001:2018, 14001:2015)

·         Κοστολογήσεις έργων, έρευνα αγοράς

·         Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων (Εργολήπτης) κλπ.

·         Επιθυμητές επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.

 

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές (βάσει προσόντων)

Παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας.

Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρία

Site:

 https://tenacon.gr

Τηλ.:

 +30 24630 24593

Fax:

 +30 24630 54441

Διεύθυνση:

 Πόντου 25 Πτολεμαΐδα, Κοζάνη

Email:

 info@tenacon.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση