Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

image_pdfimage_print

Μνημόνιο Συνεργασίας με θέμα: «Συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, σε δράσεις και ενέργειες κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027» υπέγραψαν τη Δευτέρα 14/12/2020 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής κος Θεόδωρος Θεοδουλίδης και  Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ, κος Στέργιος Κιάνας.

 

Στην κρίσιμη και ταυτόχρονα ιστορική περίοδο που διανύει η Δυτική Μακεδονία, ενόψει των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που διαμορφώνονται με τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, οι δύο φορείς, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν να συνεργαστούν για τον επανασχεδιασμό και την ανάταξη του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας.

 

Κατόπιν αυτών και έχοντας συνεργαστεί επιτυχώς κατά το παρελθόν, τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν, με την υπογραφή του εν λόγω μνημονίου, να θέσουν τις βάσεις νέων συνεργασιών σε δράσεις και ενέργειες, προσανατολισμένες στις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό να αποτελέσουν από κοινού, πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής.

 

Σκοπός είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών σε όλους τους τομείς, μέσω εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με δράσεις όπως:

  1. Ανάπτυξη δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων
  2. Συνεργασία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας
  3. Συνεργασία για την  υλοποίηση της Ευρωπαϊκής ψηφιακής πολιτικής, μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης έξυπνων εφαρμογών για την ενέργεια, τη γεωργία, τις υπηρεσίες και εν γένει την ψηφιακή οικονομία
  4. Διοργάνωση και συμμετοχή από κοινού ενεργειών εξωστρέφειας, δημοσιότητας και κατάρτισης (συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, ενέργειες ευαισθητοποίησης κ.α.)
  5. Συνδιοργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης, προσφερόμενα σε μέλη επαγγελματικών ομάδων, με σκοπό την επανακατάρτισή τους και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους
  6. Παροχή επιστημονικής υποστήριξης εκ μέρους του Πανεπιστημίου προς το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  7. Συμμετοχή από κοινού σε ερευνητικά προγράμματα αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα, με περιοχή έρευνας την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
  8. Υλοποίηση από κοινού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από διάφορες πηγές (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά κα τομεακά προγράμματα κ.α.)

 

Τόσο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής κος Θεοδουλίδης, όσο και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ, κος Κιάνας, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι το μνημόνιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση της καλής συνεργασίας των δύο φορέων για το καλό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

foto_PDM_TEE

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση