ΥΠΕΝ – Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», Β” Κύκλος


- Ανάρτηση επικαιροποιημένης έκδοσης Οδηγιών για την υποβολή αίτησης
- Διευκρινίσεις για τις Ειδικές Περιπτώσεις Αιτήσεων