ΤΣΜΕΔΕ – Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από τις εισφορές για τους ασφαλισμένους που απασχολούνται παράλληλα σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ

image_pdfimage_print

Όσοι διπλωματούχοι Μηχανικοί δουλεύουν ή ενδιαφέρονται να δουλέψουν στο εξωτερικό, πρέπει να γνωρίζουν ότι στις χώρες της ΕΕ ‐αλλά και σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει σχετική διακρατική συμφωνία‐ εφαρμόζονται διατάξεις που αποτρέπουν την διπλή ασφάλιση και την διπλή φορολόγηση των εισοδημάτων.

Το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ειδική εγκύκλιο σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από τις εισφορές για τους ασφαλισμένους που απασχολούνται παράλληλα σε δύο ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο ασφαλισμένος απευθύνει αίτημα στην αρμόδια αρχή του κράτους – μέλους όπου απασχολείται για την έκδοση του φορητού εντύπου Α1, το οποίο βεβαιώνει τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον κάτοχό του, ως απόρροια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004. Αφού εκδοθεί το Α1 , το καταθέτει ο ίδιος με αίτησή του στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ , με σκοπό την απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, για το διάστημα κατά το οποίο έχει παράλληλη απασχόληση σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ.

- Η σχετική εγκύκλιος ΕΔΩ

- Σχετικός σύνδεσμος του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με πληροφορίες ΕΔΩ

- Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το έντυπο Α1 ΕΔΩ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση