ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α” εξαμήνου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016

image_pdfimage_print

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ: «Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων», σύμφωνα με την ΑΔΣ 402/15-06-2016 του Ε.Τ.Α.Α..»

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση