ΤΣΜΕΔΕ – Επείγουσα Ανακοίνωση για τις κατασκηνώσεις 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι από τη λίστα αναμονής που έχουν ειδοποιηθεί με email να παραλάβουν την κάρτα κατασκηνωτή, παρακαλούνται να προσέλθουν για την παραλαβή της, έως την Τετάρτη 29/06/2016 και ώρα 14:00.

Υπενθυμίζουμε ότι, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2016 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία, προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα αναμονής.