Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4495/2017, σε θέματα πολεοδομικής φύσεως (αυθαίρετα κ.λπ.)

image_pdfimage_print

Κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις» η οποία αφορά στην τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4495/2017, που αναφέρονται σε πολεοδομικής φύσεως θέματα (τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, γίνονται τροποποιήσεις σε ζητήματα του νόμου 4495/2017 προς εξειδίκευση θεμάτων και νομοθετικών βελτιώσεων και εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη για τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας.

Δείτε τις λεπτομέρειες της τροπολογίας που πραουσιάζει το B2Green παρακάτω:

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση