Τρόποι Πληρωµής Συνδροµών ΤΕΕ – Δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

image_pdfimage_print

Τρόποι Πληρωµής Συνδροµών ΤΕΕ

• Στα ταµεία του ΤΕΕ στα Κεντρικά Γραφεία και στα 17 Περιφερειακά Τµήµατά του µε καταβολή µετρητών ή µε τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών (VISA, Mastercard) μέσω τερματικού POS.

• Μέσω του συστήµατος MyTEE (https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/) για όσους διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΕΕ και µε την χρήση πιστωτικής κάρτας (VISA, Mastercard)

• Σε οποιοδήποτε κατάστηµα Τράπεζας ή Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) µε την χρήση ειδικού κωδικού πληρωµής. Ο κωδικός πληρωµής µπορεί να βρεθεί µε την εκτύπωση µέσω του MyTEE εντολής πληρωµής, µέσω της ιστοσελίδας https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/public/bankpay.jspx ή από οποιοδήποτε Περιφερειακό Τµήµα του ΤΕΕ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση