Το ΤΕΕ/ΤΔΜ συμμετέχει στο Πανκοζανίτικο Συλλαλητήριο για τη λειτουργία του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης