Ο Νόμος 4488 για την αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα (ΦΕΚ 137 13/9/2017)


Ψηφίστηκε η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα με το άρθρο 20 του Ν. 4488 με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.» ο οποίος δίνεται παρακάτω: