image_pdfimage_print

 Ο ∆ήµος Κόνιτσας ύστερα από την µε αριθ. 200 /2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προς κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα για τη χρονική περίοδο δύο (2)µηνών .

  • 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  • 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει ναΥΠΟΒΆΛΟΥΝ υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.

  2. Πτυχίο ή δίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ και Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  1. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα ή να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν έχουν απασχοληθεί στο ∆ήµο Κόνιτσας ως προσωπικό για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Κόνιτσας Από Τετάρτη 31/08/2016 έως και την Τρίτη 06/09/2016

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση