image_pdfimage_print

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικης Μακεδονιας ενέκρινε στο σύνολο της, την πρόταση της Υπηρεσίας για πρόσληψη προσωπικού εκατόν είκοσι πέντε (125) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις παρακάτω ειδικότητες:

 • 3 ΠΕ Μηχανικών

 • 4 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

 • 3 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 • 2 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 • 2 ΠΕ Χημικών

 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 • 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

 • 1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 • 7 ΤΕ Λογιστών

 • 1 ΤΕ Εργων Υποδομής

 • 1 ΤΕ Τοπογράφων

 • 5 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

 • 2 ΔΕ Παρασκευαστών

 • 11 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

 • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων

 • 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων

 • 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών

 • 5 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

 • 3 ΔΕ Ζηγιστών

 • 14 ΔΕ Οδηγών

 • 8 ΔΕ Εποπτών

 • 42 ΥΕ Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800). Σημειώνεται πως η υποβολή της αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση