Θέση εργασίας σε χαρτογραφική εταιρία που έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία έντυπων και ηλεκτρονικών θεματικών χαρτών, με έδρα την πόλη της Ξάνθης