Θέσεις-παρατηρήσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με τη διαβούλευση του υπό εκπόνηση ΣΒΑΚ Κοζάνης