Θέσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με τη διαβούλευση του ΥΠ.ΕΝ. για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της Δ.Ε.