Θέσεις και απόψεις ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του τελικού σχεδίου του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης