image_pdfimage_print

- Από τεχνική εταιρεία ζητείται Αρχιτέκτονας μηχανικός για μελέτη και επίβλεψή ιδιωτικών έργων. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση ΓΟΚ, εμπειρία σε μελέτη, έκδοση και διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών, Η/Υ ( MC Office , Photoshop, Revit, Autocad2D/3D), άδεια οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεως εκτός Αττικής. e-mail : gpconstructions@hotmail.com(link sends e-mail)

- Ζητείται μηχανολόγος με γνώση 2D & 3D Autocad. Εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές, υαλοπετάσματα και εξωτερικές επενδύσεις. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. Γνώση προγράμματος τύπου BIM, advanse steel για fabrication drawings θα ήταν επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών: dimi_ili@yahoo.gr(link sends e-mail)

- Ζητείται σχεδιαστής/ρια με άριστη γνώση 2D & 3D Autocad. Εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές, υαλοπετάσματα και εξωτερικές επενδύσεις. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. Γνώση προγράμματος τύπου BIM, advanse steel για fabrication drawings θα ήταν επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών: dimi_ili@yahoo.gr(link sends e-mail)

- Τεχνική εταιρεία ζητά να προσλάβει Resident Engineer-Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε ψηλά κτίρια, για την επίβλεψη κατασκευής ξενοδοχείου 5*, στην περιοχή του περσικού κόλπου. Σχετική εμπειρία στην περιοχή θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στη διεύθυνση tl@neandros.gr(link sends e-mail)

- Ζητείται από τεχνική εταιρεία στην Πάρο πολιτικός μηχανικός – εργοδηγός για μόνιμη εργασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία 15 έτη, γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο email: paros.techcompany.cv@gmail.com(link sends e-mail)

- Μελετητική εταιρεία αναζητεί αρχιτέκτονα μηχανικό με 5ετή εργασιακή εμπειρία για μόνιμη θέση εργασίας. Απαραίτητη η γνώση ΓΟΚ/ΝΟΚ. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία σε πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες. Αποστολή βιογραφικών και portfolios στο arism3@hotmail.com(link sends e-mail)

- Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με 15ετή εμπειρία στη διοίκηση και διαχείριση δημοσίων έργων, με άριστη γνώση της νομοθεσίας για τη διαχείριση συμβάσεων. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: anastasopoulou8@gmail.com

- Ζητείται Μηχανικός AEI-TEI με μικρή προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση σε κατασκευαστική εταιρεία στην Αττική, με αντικείμενο υποστήριξη γραφείου και παρακολούθηση κτηριακών έργων. Τα CV σας στo thesiergasiastehniki@gmail.com(link sends e-mail)

- Από Τεχνική Εταιρεία 6ης Τάξης ζητείται Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία, σύνταξη επιμετρήσεων ΠΠΑΕ και λογαριασμών για έργο οδοποιίας στην νήσο Θήρα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : kbasias@gmail.com(link sends e-mail)

- Από Τεχνική Εταιρεία 6ης Τάξης ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. για υπεύθυνος μηχανικός έργων στην Ελλάδα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : kbasias@gmail.com(link sends e-mail)

- Ζητείται Μηχανικός, κάτοχος διδακτορικού τίτλου για πλήρη απασχόληση σε έργο σχετικό με την Συγκοινωνιακή και Συμπεριφοριακή ανάλυση μετακινούμενων. Ο εργαζόμενος θα αποκτήσει επιπλέον ΠΡΌΣΒΑΣΗ σε πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ε.Ε. Περισσότερα στοιχεία για να πραγματοποιήσετε αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://aethon.gr/en/researcher-job-position/

- H LDK Consultants ζητά συνεργασία με διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εξειδίκευση στην Ενέργεια, 7ετούς εμπειρίας σε σύνταξη προφορών – διεύθυνση / εκτέλεση έργων εξωτερικού (EC, EBRD, WB), άριστα αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών: gkonsta@ldk.gr(link sends e-mail) , ref: ENE

- Εταιρεία με έδρα την Αττική αναζητά αρχιτέκτονες, πολιτικούς, μηχανολόγους μηχανικούς ως εξωτερικούς συνεργάτες στα αντικείμενα αρχιτεκτονική σύνθεση, στατικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών/λειτουργίας ΚΥΕ, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, η/μ μελέτες, επιβλέψεις έργων κλπ. Απαιτούμενη προϋπηρεσία >5 ετών, γνώσεις ΓΟΚ-ΝΟΚ και προγραμμάτων autocad 2D-3D, 3D studio, Fine, ADEIA, Η/Μ πρόγραμμα, photoshop, sketchup, office. Βιογραφικά: tinos@artiasa.com(link sends e-mail)

- Η μελετητική τεχνική εταιρεία Φ. Γραμμάτης & Συνεργάτες, στο Ίλιο, αναζητεί για συνεργασία – μερική απασχόληση περιβαλλοντολόγο Μηχανικό με εμπειρία στην εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών / οικολογικών αξιολογήσεων (επιθυμητή η εμπειρία σε θέματα κινητής & σταθερής τηλεφωνίας). Προϋπόθεση η καλή γνώση AutoCAD. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στο email: info@civilco.gr

- Η ΕΔΕΤ Α.Ε., στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ως άνω πράξης, προτίθεται να αναθέσει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών και μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μεγίστης διάρκειας ενός (1) έτους με δοκιμαστική περίοδο δύο (2) μηνών. Περισσότερα εδώ

- Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 512/03-07-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Gamification of Ecodriving behaviors through intelligent management of dynamic car and driver information», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Μουστάκα ΑΝ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί σε ανάθεση έργου. Απαραίτητα προσόντα: – Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή άλλο ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας – Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας – Γνώση και εμπειρία σε προγραμματισμό .Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Αν. καθηγητή Κωνσταντίνο Μουστάκα Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-969809, e-mail: moustakas@ece.upatras.gr(link sends e-mail). Σχετικός σύνδεσμος: http://research.upatras.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση