ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας – Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων 3ου κύκλου Σπουδών του ΠΜΣ «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια»


Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια», παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι την Παρασκευή 22/9/2017

Περισσότερες πληροφορίες στο