Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). – Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/2020 – ΦΕΚ 313/Β/6-2-2020


- το τευχος ΕΔΩ