ΤΕΕ/Τμημα Δυτικης Κρητης – Εισηγησεις εκδηλωσης «Νόμος 4495/2017, έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος & άλλες διατάξεις»1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ν.4495/2017


2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν4495/17 ΦΕΚ 3976/Β/14-11-17


3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ N.4495/2017 και N.4178/2013


4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4495/17


5. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4495/2017-Ν.4178/2013