ΤΕΕ/ΤΚΜ – Παράταση προθεσμιών της 2ης επανάληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

image_pdfimage_print

Παρατείνεται μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 2ης επανάληψης της πρόσκλησης για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5030505.
Η υποβολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά, θα γίνεται δεκτή καθ΄όλη την διάρκεια μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση