ΤΕΕ/ΤΔΜ – Το προσχέδιο του ασφαλιστικού είναι απαράδεκτο και εξωθεί τον κλάδο των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών εκτός επαγγέλματος