ΤΕΕ/ΤΔΜ Τεχνική Αναφορά: Ενεργειακοί Πόροι και Τεχνολογίες Υποκατάστασης του Λιγνίτη σε Συνθήκες Μεταλιγνιτικής Εποχής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας